išvalyti

išvalyti
1 išvalýti tr. Š, FrnW; N, LL287 1. Š, ŠT178, Žž, Kv šalinant nešvarumus ar ką nereikalinga padaryti švarų, iškuopti: Drabužiai švarūs, išvalýti . Išvalýti visus kambarius NdŽ. Karvidę išvalýti NdŽ. Liepė tvartą išvalýt, voratinklius išgrebot Pv. Tol neleisu ant pusrytės eiti, kol kūtalę išvalýs Brs. Prieš vežant rugius išvalyk jaują J. Prašom gaspadoriaus jaują išvalyt, kelius ištaisyt LTR(Šlv). Turu dar ir išeinamas išvalýti Šts. Pavarys bobas – išvãlo su pagaliukais [parką] Užv. Kad gerai išvalýsi, neliks jokios žymelės Švnč. Grabes išvalýt reikė, krūmus iškirst [prie kelio] PnmŽ. Ka nebiprigirdu, munie išvãlo ausis, aš apent girdu Kl. Šiltą saulėtą dieną išvalome avilius ir patikriname lizdus sp. Būtų graži pieva, šitą raistą išvalius LTR(Stk). Reiks bernelis paguldyti ir jo pypkę išvalyti LTR(Brž). Išvalė žvirblelį, iščystijo KlvD151. Iki ežero kad būt išvãlę upę, nebūtų likę ežere vandens Gdr. Anksčiau miškas buvo, o dabar išvãlė Stk. Visą tą [miško] šmotelį turi išvalýt, sudegyt, palikt gryną Sk. Jei kur miškelis, tai lygu stiklinė išvalytas, išgenėtas, niekur sausos šakelės – nei ant žemės, nei ant medžio Žem. Eglę nupjovė apysausę, galus nupjovė, vidurį išvãlė Pšš. Reik sveikatos: kol išpjausi medį, išvalýsi, ten traiškysis [susispietusios bitės] Mšk. Prašysiu, kad ateitų išvalýt kaminus Jrb. Vyrai išlaužia su mintuvais [linus], o mes (moterys) jau išvalýdavom PnmŽ. Boba, tuos linus išvalius, padaro galą audeklo BsPIV16. | prk.: Katės išvãlė visą namą – pelių neužgirsi Šr. | refl. tr., intr. Š, NdŽ: Išsivalýti dantis 1. Rýto išsivalýsiu, grindis išsišluostysiu – bus švaru DrskŽ. Reikia pirkią prieš šventę išsivalyti Ašb. Iš beržo šakiukių ar eglinę [šluotą] susiriši i išvalaĩ [krosnį] Pšš. Aš išsivaliaũ, o ji nieko nesusipranta padėkot Jrb. Lai ans išsivalýs kambarius gerai, trobas išsiplaus Brs. Upė pati išsivalo, stipria srove išmušdama sąnašų ir dumblėtų seklumų kamščius . Kad neišdžiūsta gerai [linai], tai sunku myt, neišsivãlo, susigadina linai paskui PnmŽ.padaryti švarų (organizmą): Vaistas viduriams išvalyti LL184. Išvãlė tus plaučius, išėmė [v]andenį Šts. Mielės išvalìs vidų, vidurius visus visur Ml. Ridikų liepia duot [avims] nuo tų blakių – išvãlo jeknas Svn. Sveika valgyti [svogūnų] laiškai – skilvį išvalo Rsn. | refl.: Busilo vaikai išsivãlo patỹs gražiai Vlk.LL289 padaryti gryną, pašalinti priemaišas: Gerai neišvalius oro, į cilindrus patekusios dulkės gali per labai trumpą laiką visiškai sugadinti stūmoklius . Valyti išvãlėm visus šaltenius, išlaistėm [vandenį] Rdn.atskirti (grūdus) nuo pelų ar kitų priemaišų, išvėtyti: Buvo arpas toksai: suka, pilia grūdus – ir išvãlo labai gražiai Vdn. Per arbą išvalýdavo i vieną kartą, i du PnmŽ. Par dieną kuliam, par naktį arpavojam, kol išvãlom tuos grūdus Šln. Patims reikėjo išvalýti ant vėjo: kretalai buvo, įkratysi ten, purtysi, vė[ja]s pūs i nuneš tas dulkes Lpl. Geriau sėklos išvalomos ir išrūšiuojamos sudėtingomis valomosiomis . | refl. intr., tr.: Par vėją tai išsivalýdavo švariai Kri. O paskuo kretulas y[ra] toksai, ant vėjo ir išvãlos grūdai Akm. Pri kaimyno turi vežties, išsìvalyties grūdus Rdn. Lęšiukus sėjom: nurauni, in kupstukus surauni, nukuli, išsivalaĩ ir verdi Brb. | prk.: Pijokas, užveisė tokią sėklą – a kumet išsivalýs?! Krš. 2. LL207, ŠT183 pašalinti iš kur (nešvarumus, šiukšles ar ką nereikalinga): Išvalaũ mėšlus iš staldo K. Nevalę neišvalys mėšlą, t. y. neišdirbs, neišbengs J. Vaiką užauginai, šūdus išvaleĩ, o daba – matyk, kas darose Jrb. Jei paliksi raugą duonmaišė[je], tai greit įrūgsta, o jei išvalái, tai ilgiau stova, kol įrūgsta ana Krž. Kaip išvãlo [vašką], tai kočiodavo plonai, bitims ka norėdavo įdėti Krž. Jie atvažiuo[ja] tik slyvukus nusiskyt, o kad dilgėles išvalýt – ne Jrb. Po nuėmimo apynių reikia iš naujo žemę perartie ir žoles išvalytie Rp. Ieškoma būdų bei priemonių, kaip greičiau ir pigiau išvalyti iš laukų piktžoles sp. Paki išvãlė tuos [negyvo teliuko] mėsagalius iš karvės Pv. Nuo šlapumo labai gerai vosilkos – išvãlo vandenį iš kūno Sdb. | prk.: Išvalėme slavybes iš rašomosios kalbos, išvalysime ir iš pavardžių bei vietovardžių A.Sal. 3. refl. pasišalinti nuovaloms: Karvė jei sveika, greit išsivãlo Brb. Kap jau apsiteliuoja, karvėmi šitus žiedukus geltonažiedės renkam, ka išsivalýtų Kpč. 4. Rm, Vdš iškastruoti: Ižvalýsim paršą – bus gardesnė mėsa DrskŽ. Tus paršas ižvalýtas – bus gera mėsa Rtn. Turiu arklį, ale ketvirtą žiemą neišvalýtas eržilas – negaliam susitvarkyt Ssk. Šitie jaučiai ramūs, išvalýti Rmš. Ar seniai meičiūkai išvalýti? Pn. 5. prk. grobiant ištuštinti: Išvãlė mums bjaurybės svirną i staldą – palikom kaip pirštai Krž.visus išgrobti, pasisavinti: Vokyčiai grūdus išsėmė, išvãlė Grd. Ypač sunkūs buvo I pasaulinio karo metai, kada vokiečiai visiškai išvalydavo grūdus iš valstiečių svirnų . 6. prk. godžiai išėsti, išryti: Ką tu jai (karvei) nepaduosi, viską išvãlo čystai Jrb. \ valyti; apvalyti; atvalyti; davalyti; įvalyti; išvalyti; nuvalyti; pavalyti; pravalyti; suvalyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • išvalyti — statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda pašalinti daikto turinį, bet palikti patį daiktą. Jeigu norima pašalinti ir patį daiktą, tuomet vartojama komanda ↑šalinti. pavyzdys( iai) išvalyti registrą, išvalyti šiukšlinę. atitikmenys: angl.… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • išvalyti — išvalýti vksm. Šil̃tą saulėtą diẽną išvãlome ãvilius ir pati̇̀kriname lizdùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išvalyti — 2 išvãlyti 1. Kl žr. 1 išvalyti 1: Gražiai viską išvãlyjau, išploviau NmŽ. Lango dar aš neišvãlijau Kv. Išvãlijau jau tus drabužius, anam išprosavojau Trk. Juo gyvolis senas, juo aną geriau šera, aną išplauna, išvãlija Varn. Išvãliji,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvalyti — 5 ×išvãlyti tr. 1. sunkiai išvežti, išgabenti: Gieda vyžočiai diedai – trąšas išvãlijo (mėšlą išmėžė) Ml. 2. prk. godžiai išvalgyti: Tu, bro, išvãlijai su blynu visą smetoną Vdš. valyti; atvalyti; išvalyti; privalyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • clear — išvalyti statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda pašalinti daikto turinį, bet palikti patį daiktą. Jeigu norima pašalinti ir patį daiktą, tuomet vartojama komanda ↑šalinti. pavyzdys( iai) išvalyti registrą, išvalyti šiukšlinę.… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • empty — išvalyti statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda pašalinti daikto turinį, bet palikti patį daiktą. Jeigu norima pašalinti ir patį daiktą, tuomet vartojama komanda ↑šalinti. pavyzdys( iai) išvalyti registrą, išvalyti šiukšlinę.… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • erase — išvalyti statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda pašalinti daikto turinį, bet palikti patį daiktą. Jeigu norima pašalinti ir patį daiktą, tuomet vartojama komanda ↑šalinti. pavyzdys( iai) išvalyti registrą, išvalyti šiukšlinę.… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • išvalinėti — 1 išvalinėti 1. žr. 1 išvalyti 1: Močiut, reik atvažiuot [pas gydytoją], ir būt išvalinėta ausis Kls. 2. iter. dem. 1 išvalyti 1. ║ Trynioju žaizdą, su spirutu išvalinėju Rdn. 3. iter. dem. 1 išvalyti 2: Mėlenės išvalinė[ja] visus negerumus iš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išbraukti — išbraũkti, ia, ìšbraukė 1. tr. braukiant pašalinti: Išbraũk tas išėdas iš geldos Grg. Kieti trupiniai reikia išbraukti [iš akies] suvilgyta vata P.Aviž. | refl. tr.: Išsibraukiu miegą iš akių (prasitrinu akis) ST619. ║ iššluoti: Net gražu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškrėsti — iškrė̃sti, ìškrečia, ìškrėtė tr. 1. Škn išpurtyti: Ot kad iškrėtė salduolę obelį šią naktį [vagys], nė vieno obuolio nebėra! Upt. Iškrėsti sodnai, nė vieno obuolio neberasi Grz. Iškrės vėjas lapelius, pakąs šalna žiedelius NS1273. Ąžuolas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”